منبع: ویکی بختیاری، ویکی پدیا

فرهنگ بختیاری ها ۱ فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می کنند.ادوارد تیلورفرهنگ را مجموعه پیچیده ای ازدانش ها،باورها،هنرها،قوانین،اخلاقیات،عاداتو هرچه که فرد به عنوان عضوی ازجامعهاز جامعهٔ خویش فرامی گیرد تعریف می کند.

کوچ ایل بختیاری

اگر چه در دهه های آغازینِ قرن حاضر گروه های بسیاری ازایل بختیارینیز همانند سایر ایل ها وعشایرایرانیکجانشینشدند، اما هنوز هم بخشی ازایل های بختیاری،کوچ روهستند.کوچ روهای بختیاریزمستانرا در دشت های شرقخوزستانوتابستانرا در بخش های غربیچهارمحال و بختیاریبه سر می برند. به مسیرهای کوچ در اصطلاحایل راهمی گویند.

ضرب المثل های بختیاری

ضرب المثل های اولیه توسط افراد گمنامی به وجود آمده که شناخته شده نیستند. ضرب المثل ها جملات موزون، پرمعنی و معمولاً منظومی هستند که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده اند. قابلِ درک بودن برای تمام مردم، سادگی، کوتاهی، توانایی رساندنِ مفهوم، کاربردِ عمومی و حالتطنزِمثلها سبب شده جایگاه ویژه ای در بین مردم داشته باشند.

موسیقی بختیاری

موسیقی مردم بختیاری را می توان شاخه ای از موسیقی لری دانست. اینموسیقیبه وسیله سازهایی مانندسرنا،کُرناووسازهای بادیکوچکتر ازسرنا و کرنانواخته می شود.تشمالهاسرپرستیِ موسیقی در ایلرا بر عهده دارند و اکنون نیز در مجالسعروسیومراسم سوگواری بختیاری هاوظیفه اجرای موسیقی های محلی مردم بختیاری را بر عهده دارند.

باورها

در بین بختیاری ها مانند دیگر اقوام، باورهای زیادی وجود دارند که با زندگی مردم عجین شده و تمام کارها و برخوردهای روزمره شان، بر اساس همین باورها صورت می گیرد. باورها (خرافی یا غیرخرافی) جزیی ازفرهنگهر قوم و منشأ حرکت و نشان دهندهٔ نحوهٔ زندگی افراد هستند.

عزاداری بختیاری ها

در بختیاری ها هرگاه کسی از دنیا می رود مثل اینکه همهٔ طایفه عضوی از خانواده را از دست داده و ماتم زده می شوند.مراسم عزاداری در بین بختیاری هابه شکل خاصی برگزار می شود که نحوهٔ انجام آن در نقاط مختلف تفاوت هایی نیز با هم دارند.

گاگریو

در هنگام عزا، گونه ایسرودهٔ عزابوسیلهٔ ن خوانده می شود که به آنگاگریومی گویند. در آغازِخواندنِ گاگریو، رسم بر اینست که یکی از نِ سرشناس وبی بی هایایل شروع به خواندنِ بیتی از گاگریوه می کند و همهٔ ن نیز با وی همنوا می شوند و آن بیت به بیتِ ترجیعی تبدیل می شود و ن پس از خواندنِ هر چند بیتی آن بیت را دوباره تکرار می کنند. معمولاً پس از خواندنِ چهل بیت یا کمتر، زنِ دیگری خواندنِ اشعار و تکرارِ آن ها را بعهده می گیرد و نِ دیگر نیز با وی همنوا شده و این کار در مجالسِ ترحیم ممکنست ساعت ها به درازا بینجامد.

شیرهای سنگی

شیر سنگیاز نمادهایفرهنگ مردم بختیاریاست که درگویش لری،برد شیرگفته می شود. بختیاری ها معمولاً بر سر مزار جوانان، پهلوانان و بزرگانِ خودشیر سنگیقرار می داده اند.شیر سنگی،تندیس هاییاز جنس سنگ اند که در گذشته توسطسنگ تراش هایایل بختیاریدرایرانو دراستان چهارمحال و بختیاریوشمالاستان خوزستانبه شکلشیرتراشیده می شدند و به نشانهٔشجاعت،دلاوریو ویژگی هایی چون هنرمندی درشکارو تیراندازی درجنگو مهارت درسوارکاریبرآرامگاهبزرگان قوم خود قرار می دادند.

شهرهفشجاندر گذشته یکی از مراکزِ مهمِ شیرتراشی بوده است و اکنون تعدادی ازسنگ تراش هایقدیمی درهفشجاندر قیدِ حیاتند. شیرهایی که در قبرستان های هفشجان باقی مانده است از زیباترین و خوش نقش ترین شیرهای سنگی محسوب می شوند. قدیمی ترین شیرِ سنگی موجود دراستان چهار محال و بختیاریمربوط به دورهصفویهاست. بنا به گفته ها،شیر سنگی یادگار، دورانِمادهاست(اما قدیمی ترین شیر سنگی کشف شده مربوط به عیلامی هاست). در ۳ دههٔ گذشته شیرهای سنگیِ بی نظیرِ این قبرستان به غارت رفته اند. به طوری که از هزاران شیر سنگی این شهر، تنها تعداد، انگشت شماری باقی مانده است.پرویز تناولیاز معروف ترین مجسمه سازانِ ایران کتابی در خصوصِ شیر سنگی به چاپ رسانده است که شیر سنگیِ هفشجان را از مهم ترین نمونه های ایران برشمرده است.

کهن ترین شیرهای سنگی درهفشجان

کوشک

یک کوشک صخره ای در درهٔبیرگان(کوهرنگ)

کوشک ها، حفره ها یا اتاق هایی کنده شده در صخره ها یا اتاق هایی ساخته شده بر روی سطح زمین هستند، که بعنوانِ گونه ای مقبرهٔ خانوادگی در ایل بختیاری موردِ استفاده قرار می گرفتند.[نیازمند منبع]در این روش، وقتی یک نفر از اعضای پر نفوذِ خانواده فوت می کرد، درِ کوشک را باز کرده و بقایای فردِ درگذشتهٔ پیشین را با احترام به کناری نهاده و جسد تازه را در آن قرار می داده و در آن را دوباره می بستند.[نیازمند منبع]امروزه این روش منسوخ شده و دیگر از آن برای خاکسپاری درگذشتگان استفاده نمی شود. از این نمونه کوشک در دو سوی زردکوه -یعنیبازفتوبیرگان- وجود دارد.

هنر تیراندازی

مهرزاد قنبری سرداراکبریطی مقاله ای در اینباره می گوید:

مردان دلاور و سخت کوش ایل بختیاری از دیر باز در نزد ساکنان فلات ایران به سوارکاری و تیراندازی شهره بودند. چنان که رسته برجسته تیر اندازان ارتش ایران در دوره هایصفوی،افشاریه،زندیهوقاجاراز نخبگان تیراندازان ایل بختیاری تشکیل می شد.[۴۶]

امروزه نیز هر خانوار ازعشایر بختیاریحداقل یک قبضه اسلحه (مجاز) در اختیار دارد، تا علاوه بر شکار و حفظ کیان ایل، بتواند در مواقع وم به استفاده از مهارت خود به دفاع از مرزهای میهن مبادرت نماید. بزرگان ایل اول فنی را که به فرزندان خود می آموزند، تیراندازی وسوارکاریاست. تیراندازان بختیاری گاه چنان در این فن مهارت پیدا می کنند، که می توانند سواره و به تاخت، شیء متحرک را هدف قرار دهند. از جمله دلاورمردی های تیراندازان و سوارکاران بختیاری می توان نقش ایشان در فتح هرات (زمان نادرشاه)،جنبش مشروطه ایران،فتح تهرانو همچنین در طولجنگ ایران و عراقاشاره کرد.

منبع: ویکی بختیاری، ویکی پدیا

پردازنده چیست|نکاتی در مورد خرید کامپیوتر دست دوم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR سری 8

معرفی انواع جت پرینتر

بختیاری ,ها ,های ,سنگی ,ای ,ایل ,بختیاری ها ,می شود ,ایل بختیاری ,ای در ,در بین ,پدیا فرهنگ بختیاری

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
karaj-company zoology dabirrrr fanosrayanehl rasamhonarn persianrapww carpetloxblog pouyafaraz2021 tingsamlesi jahanonlin